Avís legal

i política de privacitat

INFORMACIÓ GENERAL DE WEB SONICAT.CAT

sonicat.cat (http://www.sonicat.cat) és un portal català en Internet dedicat a la informació en el sector de la execució i tecnologia musical y dirigit al public en general.

 

La llengua de referència és el català, però tractant-se d’una comunitat plural, com ho és Catalunya tota, s’accepten altres llengües com a vàlides a efectes de facilitar la comunicació als no catalanoparlants.

Sonicat.cat no s’identica de manera automàtica amb l’opinió dels seus usuaris o col.laboradors. Per una altra banda, les opinions dels usuaris o administradors poden ser qüestionades o discutides en senyal de tracte igualitari, mantenit les formas de respecte i educació i subjectes al dret a rèplica corresponent. Tot i això Sonicat.cat es declara amb el dret d’eliminar els comentaris que consideri ofensius o fora de tò.

 

ACCÉS DELS USUARIS

L’accés al portal és i sera gratuït.

L’accés i/o ús del portal atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions d’accés així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin en les funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal sonicat.cat sota criteris de bona fe.

 

PROTECCIÓ DE DADES.

Les dades personals dels usuaris es demanen com a garantia de transparència de les accions individuals i no es faran públiques, tot d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de dades i mai no seran cedides a terceres persones o empreses.

Cada usuari tindrá la possibilitat d’accedir al seu perfil amb les seves dades personals i d’accedir a les mateixes, rectificar-les i fins i tot, cancelar-les de forma definitiva.

 

CARACTERISTIQUES I CONDICIONS D’ÚS

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis sigui necessari que l’usuari es registri, aquest registre s’efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal. L’usuari sera l’únic responsable de les seves actuacions i comentaris i es compromet a fer-ne ús conforme les bones i lleals pràctiques com a membre d’una comunitat que facilita i  estimula un comportament honest i fraternal.  Sonicat.cat no es farà responsable dels comentaris ofensius o discriminatoris, però tindra plena llibertat, previ avís, de suspendre temporalment o de forma definitiva als usuaris que incompleixin aquest esprit.

Sonicat.cat no es fara responsable, en cap càs, dels enllaços, links o desviaments cap a altres webs penjades pels seus usuaris. Els que estiguin dirigits cap a webs comercials o amb intencions comercials no autoritzats per sonicat.cat es consideraran SPAM i poden representar a discreció de Sonicat.cat la expulsió de l’usuari.

Tots els comentaris dels usuaris, i la seva participació en els diferents foros, anuncis i demés àrees de la web hauran de garantitzar que no atentin contra cap dret de propietat, sigui intel.lectual, de patents, marques, confidencialitat o qualsevol altre format contrastat de protecció de drets.

Per utilitzar el portal els menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

 

PROPIETAT INTEL.LECTUAL

Els drets intel.lectuals i industrials derivats de sonicat.cat i dels seus continguts estan sota la seva titularitat.  La forma en que sonicat.cat gestioni els mateixos, així com l’exercici de l’explotació, reproducció, modificació, comunicació pública o distribució resten sota la seva exclusiva responsabilitat, tret d’aquells expressament atorgats per sonicat.cat en funció d’acords assumits amb eventuals col.laboradors o patrocinadors.

 

MODIFICACIONS.

Sonicat.cat es declara amb plena llibertat de posar en marxa, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions y actualitzacions de la seva web i els seus continguts, i, si fos el càs, de cancelar tots els seus serveis. Tots els potencials errors, producte d’aquests canvis es consideraran fortuïts  amb el compromís d’aportar-hi la solució si n’esta al seu abast.

 

PUBLICITAT.

Sonicat.cat podra tenir a la vista dels seus usuaris, els formats habituals de publicitat. Tots els possibles anuncis o enllaços patrocinats portaran l’avís corresponent.

 

LSSI (Llei de Serveis de la Societat de l’informació i comerç electrònic).

Als efects que corresponguin, les dades de sonicat.cat son:

 

Lluís Calle Farias.

CIF: X4275096V

Adreça: Felipe de Paz, 41, 1-1

08028

Barcelona.

+34 93 447 0158

 

5 anys ago
Aneu a la barra d'eines